Om videndeling, motivation & arbejdsglæde

Rådgivning, Uddannelse

Rigtig mange topchefer fokuserer kun på de hårde værdier og resultater på bundlinjen, men i virkeligheden er elementer som motivation hos den individuelle medarbejder, arbejdsglæde på arbejdspladsen og videndeling af kompetencer nogle mere bløde værdier der også kan øge bundlinjens resultater

Hos Supplement.dk der er en dansk kursus udbyder ved man, at der i en organisation kan være stor forskel på, hvilke elementer man kigger på om man er topchef eller mellemleder. En af elementerne som mellemledere i en undersøgelser vurderer som vigtigst for virksomheden er arbejdsglæde hos medarbejderen og for at denne kan skabes, er det vigtigt, at medarbejderen bliver stimuleret med en både indre og ydre motivation til at præstere bedst muligt, og faktisk kan videndeling være en af måderne at gøre dette på.

Hvorfor videndeling?

Videndeling er tit et overset element i hverdagen og ofte er effektiv videndeling utroligt svært at få iværksat i en i forvejen travl hverdag. De fleste har prøvet at blive oplært i en arbejdsprocedure og de fleste har måske også ofte følt en manglende evne fra eksperten til at dele sin viden. Ofte tager man som ekspert på et område mange ting for givet i sin oplæring og derfor kan man med fordel som ekspert deltage i kurser i videndeling for at øge sin effektivitet i formidlingen. Når både afsenderen og modtageren føler, at der rent faktisk er tale om videndeling på et ekspertisefelt, bliver det en meget mere behagelig stemning, men resultatet er også en meget større indre og ydre motivation for at udføre den delte viden til perfektion.

Find din ydre og indre motivation

Som mennesker både lærer og underviser vi på forskellige måder, hvilket er grunden til, at et kursus i videndeling kan komme mange til gavn, men det gælder også om selv at finde sin ydre og indre motivation til at blive en ekspert på området. I næsten alle erhverv vil vi opleve ensartede opgaver og her er det vigtigt at finde en indre motivation for kontinuerligt at læse sådanne opgaver efter en vis standard. Denne indre motivation kan stamme fra en tilfredsstillelse i at man ved opgaverne bliver fuldført ordentligt, men det kan også være at man udfører disse opgaver på bestemte tidspunkter på dagen, hvor man måske skal stresse af fra andre tankekrævende opgaver. Den ydre motivation kan f.eks. være, at man får anerkendelse fra sine medarbejdere eller chef, når opgaverne fuldføres godt, men det kan også være en større grad af videndeling fra chef eller ledelsen om hvorfor netop denne arbejdsopgave er vigtig på et mere overordnet niveau, når den igen er ude af medarbejderens hænder. Derfor er både ydre og indre motivation en vigtig faktor i løsningen af arbejdsopgaver. Hvis man ønsker at vide mere om ydre og indre motivation, og hvordan man finder frem til denne, afholder Supplement.dk også kurser, og hos Supplement ved man fra forskning at en ydre og indre motivation er med til at øge effektiviteten hos medarbejdere og bidrage til en større arbejdsglæde i hverdagen

Arbejdsglæde i hverdagen er alfa og omega

Som du måske har fået indtrykket af allerede kan både videndeling på arbejdspladsen og det at finde sin ydre og indre motivation bidrage til samlet at øge arbejdsglæden på din arbejdsplads, og som ovennævnte studie tyder på, vil en højere arbejdsglæde også medføre en højere effektivitet.

I hverdagens travle arbejdsopgaver kan man hurtigt glemme arbejdsglæden, men det er vigtigt, at man som medarbejdere har mulighed for at komme hinanden ved, opleve videndeling på tværs af organisationen, så man ikke til sidst mister glæden ved at gå på arbejde. Hvis man har et tættere samarbejde på tværs i organisationen opnår man også med videndeling en bredere forståelse for andre afdelingers arbejdsopgaver, og hvordan ens egen afdeling bidrager til deres arbejdsprocesser, hvilket er med til at øge sammenholdet, og man vil derfor øge arbejdsglæden for både sig selv, men også i høj grad arbejdsglæden for sine medarbejdere. Hvis du har fået mod på at høre mere om både videndeling, ydre og indre motivation og arbejdsglæde, og hvordan det kan skabe resultater for din virksomhed, så tag et kig på Supplements kæmpe udvalg af kurser her.