Safe On Net: Virksomhedernes sikring mod dårlig omtale

Forsikring, Online marketing

safeonnetDer er mange virksomheder i Danmark, der på et eller andet tidspunkt oplever at få dårlig omtale eller ærgerlige anmeldelser på nettet. Hvis den dårlige omtale breder sig eller én dårlig anmeldelse bliver til flere, kan det udvikle sig til en decideret ”shitstorm”. Uanset om den dårlige omtale er af mindre grad eller har udviklet sig til en større skandalesag, der huserer på nettet og diverse søgemaskiner, kan det have afgørende betydning for virksomhedens omdømme. Med virksomhedernes omdømme i fare kan det få store konsekvenser for virksomhedernes finanser, som i værste tilfælde kan ende i fyringer eller lukning.

Safe On Net er en ydelse, der sikrer virksomheder mod dårlig omtale.  Med Safe On Net får virksomheden med et fast abonnement kontinuerligt håndteret, bearbejdet, overvåget og fjernet dårlig omtale på nettet – og derudover et tilbud om online medierådgivning, juridisk bistand og mægling imellem virksomheden og den part, der står bag den dårlige omtale. Safe On Net er den første af sin slags – herhjemme som globalt og blev første gang lanceret i februar 2015. Safe On Net har allerede haft succes i Danmark og har af den grund udvidet til Sverige med tanke på at udvide til hele Norden i nærmeste fremtid.

Safe On Net – en langt mere omfattende sikring end et Online Reputation Management forløb

Safe On Net skiller sig ud fra at være et ordinært Online Reputation Management forløb – som er et digitalt marketingsredskab, som flere kender til. Modsat Online Reputation Management er Safe On Net udarbejdet som en slags forsikring, hvor virksomhederne betaler et fast abonnement for bl.a. at have førende eksperter til kontinuerligt at overvåge virksomhedernes omdømme online, forebygge eventuel dårlig omtale og gribe ind, så snart den dårlige omtale viser sig i søgeresultaterne. Med Safe On Net er virksomheden dermed garanteret en langt mere omfattende sikring og samtidig en langt billigere løsning. Det er nemlig betydeligt mere omkostningsfuldt at udbedre allerede eksisterende dårlig omtale, der ligger tilgængeligt på nettet, med et almindeligt Online Reputation Management forløb, end det er at sikre sig med Safe On Net. Her kan et almindeligt Online Reputation Management forløb ofte komme op og koste omkring 100.000 kr. og derover afhængigt af omfanget af den dårlige omtale. Med andre ord vil virksomhederne med Safe On Net både kunne spare tid og penge, da det er billigere at forebygge end at slukke brande.

Med Safe On Net er virksomheden forberedt på en ”shitstorm”

Da vi lever i en digitaliseret verden, hvor informationsudveksling ofte foregår hurtigere, end vi kan nå at forstå, har det aldrig været nemmere at søge og grave oplysninger frem om virksomhederne og disses ydelser. Med det udgangspunkt er det mere vigtigt end nogensinde før for virksomhederne at være forberedt på, hvad den digitaliserede verden kan have af konsekvenser for deres omdømme. Nye tal fra analyseinstituttet viser i den forbindelse, at 56 procent af danskerne ofte eller altid søger efter omtale eller anmeldelser af en virksomhed på internettet, inden de shopper der. Dertil stoler 78 procent blindt på den omtale og de anmeldelser af virksomheder, som ligger online – uanset om omtalen er god eller dårlig. 39 procent af alle danskere søger altid eller ofte efter omtale af en virksomhed online, inden de beslutter sig. Ud af dem ville 70 procent fravælge at handle hos eller indgå et samarbejde med en virksomhed med dårlig omtale. Det resulterer i, at virksomheden mister 27 procent potentielle nye ordrer, hvis virksomheden har dårlig omtale liggende på nettet. Netop sådanne tal er et godt bevis på, at der er behov for Safe On Net, så virksomhederne på den måde er et skridt foran og forberedt på, hvad den digitaliserede virkelighed stiller af krav til virksomhedernes kriseberedskab.

Safe On Net beskytter virksomheder, der har begået én fejl

Nogle vil måske spørge sig selv om ikke Safe On Net beskytter ”the bad guys” – dvs. holder sandheden om virksomhedernes skidte foretagender fordækt? Svaret er, at Safe On Net ikke har i sinde at dække over al dårlig omtale, men derimod beskytte virksomheder der af og til begår uundgåelige fejl (der ofte resulterer i dårlig omtale) men ellers er velfungerende arbejdspladser. Safe On Net tager eksempelvis skarp afstand fra useriøse og bevidste handlinger fra flertallet i en virksomhed, hvor situationen, der skaber den dårlige omtale, ved omtanke kunne have været undgået. Derudover vælger Safe On Net ikke at beskytte virksomheder, hvor Safe On Net ikke længere føler, at det er hele virksomheden, der beskyttes. Derudover er virksomhedernes kriminelle handlinger på ingen måde beskyttet under Safe On Nets abonnementsordning. Men omvendt beskytter Safe On Net også virksomheder, der får velfortjent dårlig omtale, hvis Safe On Net vurderer fejlen som værende enkeltstående. Safe On Net beskytter også virksomheder, hvor fejlen er af så grov karakter, men at fejlen dog skyldes én eller få personer i en større virksomhed, hvor den samlede virksomhed ikke kan og bør drages til ansvar samt lide tab af én eller få personers fejl.

Med Safe On Net får virksomheden:

– Professionel håndtering og bearbejdelse af dårlig omtale af virksomhedens online omdømme
– Rådgivning fra førende eksperter inden for Online Reputation Management
– Sikring af virksomhedens online omdømme med en fast lav pris hver måned
– Tryghed og mindre bekymring

Beskyt HELE virksomheden

Med Safe On Net er der mulighed for at tilkøbe flere forskellige tillægsydelser – de tillægsydelser, der kaldes PRO, WATCH og EXTRA. Ved tilkøb af EXTRA hos Safe On Net kan du ikke bare sikre virksomhedens navn men ligeledes variationer af virksomhedens navn, tilknyttede produktbrands og til virksomheden associerede nøglepersoner imod dårlig omtale online. På den måde kan du med Safe On Net sikre alle aspekter af virksomhedens omdømme. Som virksomhed kan du læse meget mere om Safe On Nets tillægsydelser her.