Risikostyring og risikoanalyse som redskab

Computer, Erhverv

I København finder man IT konsulent virksomheden ACI A/S, der er blandt de ledende rådgivende eksperter inden for blandt andet risikostyring, sikkerhed, strategi og service.

Risikostyring og IT sikkerhed

Risikostyring er specielt interessant begreb, da sårbarheder og trusler inden for IT sikkerhed er i konstant udvikling. Der er mange spørgsmål, der presserende, og hvilke trusler er aktuelle, og hvordan skal man forholde sig i forhold til disse trusler?

IT konsulent virksomheden har et større hold af eksperter inden for området, og risikostyring hjælper kunden med identifikationen, vurderingen og prioriteringen af risiko. Risikostyring er i denne forbindelse en koordineret overvågning og økonomisk planlægning af ressourcerne, hvor sandsynlighed for- og konsekvenser af den potentielle risiko opvejes.

Den effektive risikoanalyse

Inden for risikostyring arbejdes der meget med begreberne risikovurdering og risikoanalyse. Konsulentvirksomheden anvender heri de anbefalinger, der indgår i ISO31000 som en generel standard. Risikoanalysen tager højde for forretningsmæssige mål, prioriteringen og risikoappetitten. Den efterfølgende risikovurdering går ind og vurderer, evaluerer og mitigerer risikoen.

Områderne inden for risikostyring og risikoanalyse står mere udførligt beskrevet inde på hjemmesiden, hvor der også er angivet kontaktoplysninger. Risikostyring er specielt effektivt, da de anvendte metoder kan benyttes på tværs af organisationen.