Peder Ahrens (Peder Bent Ahrens): Din kompetenceafklaring er vigtigt i din jobsøgning

Erhverv

Peder Bent AhrensDine kompetencer er din evne til at omsætte din viden, dine færdigheder og din erfaring til konkret handling, mener jobkonsulent og coach Peder Ahrens. Dine kompetencer er afgørende for, hvilke opgaver du kan løse og hvordan du løser dem, mener Peder Ahrens og fortsætter: det er selvsagt nødvendigt, at du er bevidst om, hvad du er god til og kan fortælle om det, når du søger nyt job.

Peder Ahrens opdeler kompetencer i to typer, som dog ofte er svære at adskille:

Personlige kompetencer, som er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, dine holdninger, din selvindsigt og dine erfaringer. Det kan ifølge Peder Ahrens eksempelvis være, at du er vedholdende, analytisk eller lyttende.

Faglige kompetencer, som beskriver hvilke arbejdsopgaver, du kan udføre. Din uddannelse har selvfølgelig betydning, men de kan også sagtens være udviklet i dit nuværende job, i tidligere ansættelser eller gennem fritidsaktiviteter, mener Peder Ahrens og indskærper: faglige kompetencer kan eksempelvis være, at du taler flydende engelsk, kan forhandle eller at du har stor forretningsforståelse.

Dine faglige kompetencer er vigtige, men dine personlige kompetencer har ifølge Peder Ahrens også  en væsentlig betydning. Ikke mindst, hvis du går efter lederjob eller et andet job, hvor din personlighed er vigtig. I dag forventes det nemlig i langt højere grad end tidligere, at du bruger dig selv som menneske til at fylde jobbet ud, har Peder Ahrens erfaret.

Peder Ahrens om din personlige kompetenceprofil

Kompetenceprofilen er ifølge Peder Ahrens et værktøj, du kan bruge til at afdække dine kompetencer. På en struktureret måde hjælper kompetenceprofilen dig til at oversætte din viden og erfaring til kompetencer, du kan bruge i dit næste job. Du får altså sat ord på det, du kan, understreger Peder Ahrens.

Kompetenceprofilen kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af dit CV og din ansøgning. Peder Ahrens mener, at du bør betragte kompetenceprofilen som dit personlige lager af kompetencer,som du kan plukke fra, når du skal målrette din ansøgning og dit CV. Måske bliver du undervejs bevidst om kompetencer, der hidtil har været skjulte for dig. Dette har Peder Ahrens ofte erfaret i sit arbejde som jobkonsulent og i hans coaching med jobsøgere. Hvis du bruger kompetenceprofilen og finder ud af, at du kan både mere og andet end du troede, er det ikke usædvanligt, mener Peder Ahrens. Ifølge ham bliver Kompetenceprofilen en øjenåbner for nye jobmuligheder – måske endda i en anden branche. Det ses rigtigt tit, mener Peder Ahrens.

”Din uddannelse, din eventuelle efteruddannelse og din erhvervserfaring er sammen med erfaringer fra dine fritidsaktiviteter centrale i udarbejdelsen af din kompetenceprofil”, fastslår Peder Ahrens.

”Ofte er vi ikke bevidste om de ting, vi gør, fordi vi ikke får sat ord på vores handlinger – vi udfører dem blot”, fortsætter Peder Ahrens.

Han anbefaler derfor, at du sørger for at få så meget som muligt med, når du svarer på spørgsmålene nedenfor. Peder Ahrens anbefaler, at man sætter god tid af til opgaven. Ifølge ham kan du med fordel lade den løbe over flere dage.

Peder Ahrens vil her guide dig igennem de forskellige trin i en kompetenceprofil med eksempler på hvert trin. Peder Ahrens anbefaler at du bruger “Din personlige kompetenceprofil”, som du finder på hans blog under Peder Ahrens Jobsøgningskit.

1: Din uddannelse og efteruddannelse

Start med at overveje, hvordan du gennem din uddannelse har omsat din viden til kompetencer.

Uddannelse/kurser Fag/viden Faglige/personlige kompetencer
Handelsskolen Økonomi, salg, service, behovsafdækning Budgetstyring, salg og kundepleje, formidlingIderig, teamplayer, humoristisk, stor drive, igangsætter
Osv.

2: Dine jobs

Gå nu igennem dine ansættelser og overvej, hvordan du har udviklet kompetencer i dit nuværende job og i dine tidligere ansættelser.

Ansættelser Opgaver/funktioner Faglige/personlige
Salgsassistent, 3 år Salg, kundepleje Salg, service, lagerstyring mm.Stort produktkendskab, servicemindet mm.
Osv.

3: Dine fritidsaktiviteter

Nu er du nået til dine fritidsaktiviteter. Gå igennem dem og overvej, hvor du har udviklet af kompetencer.

Fritidsaktiviteter Opgaver/funktioner Faglige / personlige
Spejder Pionering,
Tropsfører
Binde knob, Udholdenhed, fantasi, ansvarlighed, motiverende, fællesskabsånd
Osv.

Peder Ahrens ønsker dig god arbejdslyst med din personlige kompetenceprofil.

/Peder Ahrens