Om My Safety

Forsikring

mySafetyMy Safety är ett försäkringsbolag som arbetar med framför allt säkerhet och skydd mot bedrägerier, både för privatpersoner och företag. My Safety är mest kända för att arbeta med ID-skydd, vilket skyddar ditt personnummer från att bli kapat och utnyttjat i olika bedrägerier. My Safety arbetar för att öka den personliga tryggheten i samhället, med hjälp av försäkringar och tjänster som anknyter till detta. My Safety arbetar mycket med olika former av digitala brott, brott via internet och liknande, då detta idag är en ökad del av brottslighet gentemot människor, särskilt inom områdena bedrägerier och ID-kapningar.

Om brott via internet

Det finns människor som utför olika former av negativa handlingar, riktade mot andra människor, via internet.  Vissa av dem kan definieras som brott, andra inte. I alla fall, så upplevs de oftast av mottagaren som väldigt påfrestande och obehagliga. Det kan vara allt från att någon skriver elaka saker om dig på internet, till att någon skickar hotfulla meddelanden till dig, eller lägger upp oönskade bilder på dig. I takt med att internet har blivit allt vanligare, har detta fenomen vuxit. My Safety arbetar proaktivt med denna typ av brott.

Även att bli förföljd via internet har även det blivit vanligare, då tekniken lätt kan utnyttjas får att skicka meddelanden och liknande. Det är lätt att få kontakt med och lokalisera någon via internet, vilket även har inneburit att vissa typer av brott har blivit lättare att genomföra. My Safety vill arbeta med just dessa typer av brott, med framför allt förebyggande åtgärder och att människor ska hålla sig informerade om hur de själva kan förebygga dessa brott.

Om du blir utsatt för något på internet, ska du alltid göra en polisanmälan. Även om du är osäker på om det är olagligt eller inte, så anmäl för säkerhets skull, så får polisen utreda vidare och avgöra om det har begåtts ett brott eller inte. My Safety kan hjälpa dig att genomföra en polisanmälan, om du inte vill göra et på egen hand eller känner att du vill ha stöd.

Ett brott på internet kan vara svårt att utreda på grund av att många är anonyma. Vissa saker kan även ske i en juridisk gråzon, vilket gör att det kan vara svårt att avgöra om något brott har skett eller inte. Samtidigt är vissa aspekter lättare, då det ofta finns bevis i form av text eller bilder av olika slag. Med hjälp av till exempel IP-nummer, som polisen kan få fram, går det oftast att spåra från vilken dator texterna eller bilderna kom ifrån. My Safety kan hjälpa dig med råd och stöd kring detta, hur du spara bevis och vad du ska göra med dem.

Vad kan du göra om du blir utsatt för ett brott via internet?

Det viktigaste av allt är att du anmäler till polisen! Helst så snabbt som möjligt. Polisen kan behöva kontakta internetoperatören för att få fram bevis, och där sparas informationen i sex månader. Detta är något som My Safety kan hjälpa dig med, både rent konkret med en polisanmälan, med att ge dig stöd eller om du behöver mer information.

Spara allt. Alla meddelande, allt du får och allt du hittar på internet. Skriv ut allting så att du har det på papper, men spara även allt digitalt – får du e-postmeddelanden, så låt dem vara kvar i inboxen till exempel. På det sättet gör det att det blir lättare att bevisa att du verkligen har fått meddelandet. Be gärna någon annan läsa meddelanden och liknande tillsammans med dig, så kan personen i fråga vittna om att det är äkta meddelanden. My Safety kan ge dig mer information och råd kring detta.

Prata gärna med någon. Att bli utsatt för ett brott, vare sig det är via internet eller andra brott, kan utlösa många och starka känslor. Du kan känna dig rädd, otrygg och må dåligt. Det kan även påverka ditt liv socialt, ekonomiskt och psykiskt. Då kan det vara skönt att få bolla med någon annan. Prata gärna, om du har möjlighet, med någon som har erfarenhet av liknande saker. Det finns många myndigheter och organisationer som erbjuder gratis hjälp och stöd för de som är brottsdrabbade. Det viktigaste är att du kommer ihåg att du inte är ensam, och att det finns hjälp att få. My Safety har även möjlighet att hjälpa dig med detta. Dels har My Safety ett trygghetsstöd, där du kan få ett samtal med professionella personer och mer information om hur du ska hantera situationen. My Safety har även försäkringar som ger ekonomisk hjälp om du till exempel har behöv av samtal med en kurator eller psykolog. My Safety finns här för att hjälpa och stötta dig genom hela processen, när du har blivit utsatt för ett brott.

Så kan My Safety hjälpa dig

My Safetys försäkringar gäller både dig och dina barn. Det finns en del som My Safety kan hjälpa dig med om ett brott har begåtts med hjälp av internet. Du kan teckna DigitalSkydd hos My Safety. Med hjälp av den försäkringen, får du ett journummer du kan ringa dygnet runt och lämna en anmälan. I försäkringen ingår även juridisk hjälp utan kostnad. My Safety kan därefter hjälpa dig att göra en polisanmälan, vilket krävs för att det ska kunna bli ett försäkringsärende. Du kommer att få råd och tips om hur du sparar bevis och vad du ska göra med dem. Bevisen läggs sedan till polisanmälan, alt för att underlätta för dig. My Safety finns som stöd hela vägen. My Safety arbetar med ditt ärende snabbt, och håller dig uppdaterad genom hela processen. Du har möjlighet att komma med feedback eller om det är något som du vill ändra på. My Safety anser att det viktigaste är att du som kund och brottsoffer känner dig trygg. My Safety har kunniga människor anställda inom juridik och data, som kommer arbeta med att till exempel återställa raderad information eller att återta konton som har blivit kapade.

My Safety lämnar sedan över en rapport till dig med vad de har arbetat med, och vad de har lyckats återkomma. Ibland kanske man inte kan rädda all information som har blivit raderad, men med det som My Safety har fått fram, så brukar det vara en bra grund att driva ett ärende vidare på.

My Safety kan även erbjuda sina kunder ett trygghetsstöd. Detta innebär att du får ett samtal, upp till 45 minuter, med till exempel en jurist eller en psykolog. Efter detta samtal görs en individuell bedömning, som ska leda till en lösning som passar dig, med framför allt förebyggande och stödjande åtgärder. Målet är att du som utsatt ska må bra efter att ha blivit utsatt för ett brott. My Safety vill att du ska kunna känna dig trygg och må bra efter att ha blivit utsatt för ett brott via internet, då det ofta kan upplevas som väldigt obehagligt och kränkande.

Andra områden som My Safety arbetar med.

Spärrskydd. Spärrskydd innebär att My Safety hjälper dig att spärra dina värdehandlingar och abonnemang om du skulle förlora dem. My Safety har en speciell jourtelefon för just ärenden som rör spärrskydd. Här kan du spärra och förlustanmäla till exempel olika former av ID-handlingar, mobilabonnemang och internetabonnemang. Ringer du in till My Safety, så går de tillsammans med dig igenom vad det är du har förlorat och vad det är som behöver spärras. Ett tips är att registrera dina värdesaker på My Safetys hemsida när du blir kund; det gör det lättare att spärra dem vid behov, även fast det absolut inte är något tvång. Med ett samtal till My Safety kan du spärra alla dina värdehandlingar, och slipper ringa runt till flera olika företag och kortutgivare. Det gör det enklare och smidigare för dig, och det går fortare att få allting spärrat, vilket är en fördel. Det gör att det är mindre risk att någon hinner utnyttja till exempel bankkort eller ID-kort. Att My Safety är öppet dygnet runt ökar även säkerheten för dig som kund, då du inte behöver vänta på att företag eller banker öppnar.

My Safety kan även hjälpa dig att beställa nya kort om det finns behov av det, samt vilka företager och instanser du kan behöva kontakta på egen hand för att få nya kort utfärdade. My Safety kan även hjälpa dig att spärra telefoner eller bärbart bredband, om dessa skulle bli stulna. Du kommer även att få en skriftlig spärrapport skickad hem till dig från My Safety, där den information som har framkommit i samtalet finns noterad.

ID-skydd. ID-skydd innebär att My Safety registrerar en spärr på ditt personnummer. ID-stölder har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket är ett växande problem som har drabbat hundratusentals människor. Detta är något som My Safety arbetar för att förebygga. Med ett ID-skydd hos My Safety, kommer du att bli kontaktad varje gång en kreditförändring sker som påverkar ditt personnummer. Du kommer att få godkänna alla förändringar och garantera att det är du som verkligen har genomfört det som orsakar förändringen. My Safety vill kunna veta att det verkligen är du som genomför detta. Något som kan orsaka en kreditförändring är en låneansökan, en ansökan om att öppna ett abonnemang eller om du beställer saker på faktura. Är det inte du som har gjort dessa ansökningar, kan My Safety stoppa det omedelbart och göra en polisanmälan om bedrägeriförsök. My Safety arbetar både i förebyggande syfte, med att bevaka ditt personnummer, men har även möjlighet att hjälpa dig om ditt personnummer redan har blivit utnyttjat för ett bedrägeri. Med tjänsten ID-skydd, ger My Safety dig hjälp och stöd i form av bland annat juridisk hjälp, ersättning vid ekonomisk skada samt hjälp med polisanmälan samt stöd genom hela processen.