Lær om fælles forældremyndighed og bopælsforælder

Børn, Rådgivning

Når man får børn i Danmark, siger forældreansvarsloven, at et barn har ret til to forældre. Det betyder altså, at loven giver fælles forældremyndighed. Det betyder, at når man har fælles forældremyndighed, så skal man træffe vigtige beslutninger om barnets fremtid sammen.
Desværre sker det nogen gange, at forældrene skal skilles, og der kan derfor opstå noget tvivl om hvorvidt, at man stadig skal have fælles forældremyndighed. Det kan fravælges, hvis det for eksempel vurderes, at det er for barnets egen bedste. Hvis man så fravælger fælles forældremyndighed, skal man blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden. Kan man ikke blive enige, tager retten beslutningen af, hvem der skal have forældremyndigheden. Når beslutningen er taget, vil den person som har barnet mest være bopælsforælder. Når man er bopælsforælder, er man den, som modtager støtten fra staten og børnepenge fra den anden forælder. Er man bopælsforælder, er man også den, som har den endelige beslutning i barnets hverdag. Har man lavet en ordning hvor børnene er 7 dage hos den ene og 7 dage hos den anden, har begge reelt set ret til at være bopælsforælder. Dog skal det besluttes hvem det er, da en bopælsforælder har flere juridiske rettigheder.