Information om Semaiskolen

Børn, Uddannelse

SemaiskolenSemaiskolen er en socialpædagogisk opholdssted som er privatejet og drevet som en fond. Skolen ligger på Kalumvej 58 hvor administrationen og de to afdelinger er placeret. Semaiskolen er et sted for børn og unge der har haft vanskeligheder til forventningerne i andre skoler. Her bliver der fokuseret på deres faglighed og personlige udvikling i fremtiden.

Historien bag Semaiskolen

Semaiskolen har der altid været et stort engagement fra pædagogernes side, hvor det fra start handlede om faglighed, skriftlighed og målrettet arbejde. Semaiskolens dagbog har tidligere været på håndskridt men har senere fået lavet en elektronisk dagbog og serversystem via internettet, hvor der blandt andet også er blevet oprettet en hjemmeside.

Semaiskolen har haft stor succes på det sidste, og mange af de anbragte har fået deres 9. Klasses afgangseksamen. Flere af de unge er kommet videre i systemet og er begyndt, eller har færdiggjort en faglig uddannelse. Lovændringen har gjort at Semaiskolen måtte opgive at drive en intern skole, da det krævede at socialpædagogiske opholdssteder minimum havde 10 elever. Denne lov blev indført i sommeren 2014, og siden da har man afskaffet at drive en intern skole. Men der er stadigvæk mulighed for at undervise i samarbejde med PPR i Brønderslev. I 2008 og 2011 bliver Semaiskolen akkrediteret af Akkreditering Danmark så i kan føle jer sikker i det der bliver tilbudt.

I året 2013 sker der mange ting for Semaiskolen og der bliver i den grad sat gang i projekter. Der blev arbejdet meget med refleksionsredskaber og hvilke teorier der virker bedst til de individuelle problemstillinger for de unge.

Semaiskolen og miljøterapi

Semaiskolen valgte at sætte fokus på miljøterapi, da mange unge falder tilbage til det kriminelle miljø efter deres forløb var overstået på Semaiskolen. På den måde har Semaiskolen en anden tilgang til de unge end den sædvanlige socialpædagogiske tilgang. Det er en proces som tager længere tid, men på længere sigt kan det gavne den unge på flere forskellige områder.

Den 13. november ansættes der en psykolog for at udvide Semaiskolen til andre faglige kompetencer for at hjælpe de unge. Dette gør at Semaiskolen kommer mere bredt omkring den unge og sørger for at der bliver overdraget flere dybdegående rapporter til myndighederne.

Navnets betydning

Semaiskolens navn kommer fra de teorier som blev brugt for at danne grundlag til de hovedområder der menes var vigtige for de unge at beherske. Hvert bogstav fra order ”Semai” har en betydning som står for konceptet og det Semaiskolen går ind for.

S- social E- emotionel M- motorisk A- almene færdigheder I- identitet.