Faskiner og nedsivningsanlæg fra autoriseret kloakmesterfirma

Bolig, Hus og have

Som autoriseret kloakmester kan ASJA Group hjælpe med et bredt spektrum af opgaver inden for faget.

E t af områderne, hvor kloakmesterfirmaet kan yde professionel kloakservice, er på området for faskiner. Faskiner spiller en væsentlig rolle i at lede regnevandet væk fra grundet, så der bl.a. ikke opstår fugtskader i fundamentet. Faskiner hjælper dog samtidigt til at lede regnvandet ned til grundvandet i modsætning til at lede det ud til ud til hovedkloakken. På denne måde hjælpes til at bibeholde vandreserverne i undergrunden – en grundvandsbeholdning, der ellers lider stor last pga. manglende nytilførsel af vand.

Nedsivningsanlæg eller andre spildevandssystemer?

Nedsivningsanlæg ses i udbredt grad i åbne landskaber, hvor der ofte benyttes septiktanke. I stedet for hovedkloakker ledes spildevandet hen til septiktanken, hvor organisk materiale sorteres fra og derefter leder det ”grå” eller ”grovrensede” spildevand videre til nedsivningsanlægget. Et nedsivningsanlæg kan deles af mange beboelser og varierer i størrelse, men ønsker man at lære mere om alle de forskellige tilgange, man tage til kloakering, kan man finde information på kloakmesterfirmaets hjemmeside.

Her finder man endvidere kontaktoplysninger, hvor man kan aftale et møde og drøfte de forskellige muligheder.