Emil Raun kæmper for de svageste

Blogging, Erhverv

Emil Raun Erhvervsmanden Emil Raun, der står bag virksomhederne Varda ApS og Varda Jobservice, er en mand, der har viet sit liv til at kæmpe for mennesker. Ikke alle mennesker, men de mennesker, der har allermest brug for det.

I 2008 startede drømmen for Emil Raun. Det var netop det år, at Emil Raun sammen med kollegaen Jens Berthelsen startede deres selvstændige virksomhed Varda med det formål at yde støtte og hjælp til udsatte familier og unge. Selve idégrundlaget for at starte Varda tæller mange år tilbage. Emil Raun er et menneske, som lever gennem mennesker, og hvis ønske er, at samfundet tager sig ordentligt af de mange udsatte grupper af mennesker.

Emil Raun, ydmyg familiefar og erfaren ekspert

Privat er Emil Raun bosiddende i Tommerup, en lille idyllisk flække på Fyn, hvor han sammen med sin kone og fire børn bruger masser af familie-kvalitetstid – både i Danmark, men også udlandet. For efter Emil Rauns opfattelse er rejse forbundet med livskvalitet og verdensforståelse. Og ikke underligt, at familielivet betyder meget, for Emil Raun i sandhed et familiemenneske, der værdsætter de mange bløde værdier og rammer for en ægte kernefamilie. Måske netop derfor er Emil Raun og virksomheden Varda insisterende på, at alle har ret til at have de bedst mulige vilkår, hvis familiekårene af den ene eller anden årsag ikke fungerer optimalt.

Ekspertise er et fast prædikant for Emil Raun. Efter mange år inden for det offentlige, med forskellige ledende stilling, herunder forstander, direktør og integrationschef i diverse kommunale instanser, har Emil Raun, i sit daglige arbejde haft mennesker meget tæt inde på livet, og Emil Raun kender desuden de offentlige systemer særdeles godt – og netop på dette sidstnævnte punkt følte Emil Raun, at der var ting som kunne og måtte forbedres.

Varda & Varda Job

Udgangspunktet for Varda var at tilbyde pædagogisk døgndækning til unge, der var anbragt i egen bolig. Baggrunden for denne idé var blandt andet en undersøgelse fra SFI, der konkluderede, at mange anbragte unge havde et særligt behov for støtte for at klare sig i eget nærmiljø.

Med opgaver såsom inklusion af tidligere anbragte og udsatte unge i deres eget nærmiljø og støtte til de unge i tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet, knokler Emil Raun og hans team hver dag i tæt dialog med kommunerne. Desuden yder de støtte til de unge i form af efterværn, tilknytning af kontaktperson med videre.

Erfaringerne viser, at mange unge mennesker, ved hjælp af en stabil og tryg relation, kan udvikle kompetencer til at opnå tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. De unge profiterer i særlig grad af, at de kan få kontakt og hjælp på alle tider af døgnet, og dermed modtage støtte tilrettelagt efter deres individuelle behov.

Ud fra denne tanke opstod Varda Jobservice, som i princippet er en undervirksomhed til Varda ApS, men som udelukkende varetager mennesker i en svær jobsituation. Emil Raun forstod, at der var et stort marked for mennesker, som havde brug for en nødvendig professionel rådgivning for at komme ud eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Kampen der aldrig stopper

Emil Raun har gjort det til sin livsmission at kæmpe for andre – og det har han tænkt sig at blive ved med. Gennem årene i det offentlige arbejde har Emil Raun en indsigt som få, men det er ikke uvæsentligt, at det inspirationskilden til Varda også stammer fra det store udland. Emil Raun har rejst verden tynd og oplevet, hvordan mennesker og familier lever i fattigdom, uden job og med meget ringe levevilkår. Disse oplevelser har sat et tydeligt præg i Emil Rauns bevidsthed, og derfor vil Emil Raun fortsætte sit arbejde, så længe hans egen krop kan klare det – og derefter er der forhåbentligt andre friske kræfter, der kan tage over. For et bedre sted vil i et bredere perspektiv være meget lang kamp, som nok aldrig slutter.

Læs mere om Emil Raun på hans blog her.