Behandling af åreknuder ved operation eller med laser?

Skønhed

Hvis man allerede har fundet frem til, at man har symptomer på åreknuder og man ydermere har undersøgt årsagerne til åreknuder, så vil det næste naturlige skridt på vejen være at undersøge, hvilken behandling af åreknuder der er den bedste. Her vil blive gennemgået forløbet for henholdsvis en åreknude operation og en laserbehandling af åreknuder.

Først og fremmest skal det gøres klart, at en behandling af åreknuder ved enten operationel fjernelse eller ved laserbehandling altid skal rådføres med egen læge eller eventuelt en speciallæge, før der træffes nogle beslutninger. Dernæst skal det også gøres klart, at der findes alternative behandlinger af åreknuder såsom støttestrømper, der kan virke symptomdæmpende og cremer der hævdes at kunne øge blodomløbet og dermed mindske tilstedeværelsen af åreknuder. Dog kan der være tale om mere genstridige åreknuder, hvor den bedste åreknude behandling oftest vil være operation af åreknuder eller en laserbehandling.

Åreknude Operation

Hvis man overvejer en åreknude operation, skal man først gøre sig klart, hvem dette indgreb er tiltænkt. Patienterne, der kan komme i betragtning til en operation af åreknuder, vil oftest have hudforandringer omkring anklerne eller nederst på skinnebenet, der kan være tale om hævelser gennem gang tid, mørke misfarvninger på uden og endeligt kan der være tale om decideret sårdannelse. Hvis disse symptomer er tilstedeværende, bør man hurtigst muligt rette henvendelse til sin egen læge eller en speciallæge i åreknuder, da det anbefales at få foretaget en åreknude operation.

Efter henvendelse vil ens egen læge henvise til en kompetent speciallæge, der bedre kan besigtige symptomerne og yde behandling af åreknuder, hvilket er vigtigt, da det i særligt komplicerede tilfælde (ca. 20%) vil være nødvendigt at få foretaget sin operation af åreknuder på karkirurgisk specialafdeling.

Lokal og radikal operation

Selve operationen kan variere alt efter omfanget og typen af åreknuder og den kan enten foregå ved lokal operation eller ved en radikal operation. Ved en lokal åreknude operation fjernes åreknuder gennem 1-1,5mm snit, og det er ikke nødvendigt at sy disse snit efterfølgende.
Ved en radikal operation, der tager ca. 1,5 time, bliver blodårerne i stedet lukket af i lysken ved hjælp af et 5-7cm snit, hvorefter den overfladiske hovedvene fjernes på låret. Herefter fjernes skæmmende åreknuder med lokale snit på mellem 2-3mm. Disse små snit sys ikke og efterlader ingen synlige år. Sidstnævnte radikale operation kan med fordel erstattes af en laserbehandling

Laserbehandling af åreknuder

Laserbehandling af åreknuder kan erstatte en radikal operation af flere årsager, hvor en af de vigtigste er, at den er minimal invasiv, den er forbundet med færre gener, langtidsresultaterne er de samme og i modsætningen til operationen tager en laserbehandling kun omkring 30 minutter.

Hvis man ønsker behandling af åreknuder med laser vil det blive vurderet ud fra størrelsen og formen af åreknuderne, om en behandling kan blive aktuel. Hvis der gives grønt lys, vil der blive foretaget en ultralydscanning, der har til formål at lokalisere åreknuderne og herefter vil der blive lagt et 5mm snit ved knæet, hvor der i den defekte vene vil blive indlagt en laserfiber.
Ved hjælp af endnu en smertefri ultralydsscanning sikres det, at laserfiberen er korrekt placeret og herefter gives en lokalbedøvelse i hudområdet omkring laserfiberen, da der under en laserbehandling for åreknuder vil blive udviklet varme. Laserfiberen trækkes ud med ca. 2 mm per sekund, hvor lasermaskinen gør sin indvirken, hvor laservarmen sørger for, at venen klapper sammen og lukkes for bestandigt. Slutteligt bliver såret lukket med plaster, og der kommer en bandage om benet. Da en laserbehandling af åreknuder medfører mindre gener end en decideret åreknude operation, vil man typisk allerede kunne gå på arbejde den følgende dag.

Ønsker du at få besigtigelse eller behandling af åreknuder fra en dygtig speciallæge har www.kirurgen.dk gratis forundersøgelser og tager i øvrigt mod henvisning fra egen læge, hvis man måtte have sådan en. På klinikken vil man blive taget imod af et venligt personale i en rolig atmosfære.

Gem